sábado

ZOOTROPOS

    Este outro invento consistía nun cilindro xiratorio con tiras de debuxos 
no seu interior e rañuras polas que mirar o efecto de animación.