sábado

FENAKISTISCOPIOS

    Este outro inxenio, de mediados de século, era un disco con rañuras 
e debuxos cerca delas. Había que mirar o movemento das imaxes 
reflectidas nun espello.