luns

MAQUETAS

    Iniciamos a edición de NaturalMENTE Arte 2019-20 cun obradoiro de creación de maquetas. Empregamos diferentes tipos de papel. O tema foi libre. 
    Desenvolvimos as actividades na sala destinada a talleres, na Biblioteca Pública do Hío, por mor das obras no colexio.