domingo

KINETIC CARDS

    Estivemos facendo tarxetas que tiñan figuras cinéticas. As que se movían en liña recta resolvímolas con fío e palla plástica por tras da figura. As de movemento curvo cun surco e encuadernador perforado na figura.
    Na derradeira sesión, tamén creamos sinxelas tarxetas pop-up.